Hrad Kámen Hrad a motorky, jde to dohromady?

Kámen jižně od Pacova

Kámen je hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenné vesnici asi pět kilometrů jižně od Pacova v okrese Pelhřimov. Malovcové z Malovic nechali původně gotický hrad z počátku čtrnáctého století přestavět na barokní zámek, jehož dochovaná podoba je výsledkem romantických úprav ze druhé poloviny devatenáctého století.

Kámen patří mezi hrady blokového typu, u nějž na sebe přímo navazují jednotlivé věže a palácová křídla. Od počátku byl dvoudílný. Do níže položeného předhradí se vcházelo štíhlou branskou věží, ale z další zástavby se dochovala jen část obvodové hradby na západě, jihovýchodě a suterén budovy na severní straně.

Hradní jádro bylo postaveno na skalním útvaru a vstupuje se do něj další věží na východní straně. Jeho dominantou je obytná věž s lichoběžníkovým půdorysem na západě, z níž dále k západu vybíhá neobvyklá drobná čtvrtkruhová bašta. Třetí věžovitá stavba, která nejspíše sloužila jako kuchyně, stojí na jižní straně. Palác, původně trojprostorový, stojí v severozápadní části jádra. O čtvrtou část byl rozšířen ve druhé polovině čtrnáctého století. S výjimkou krátkého úseku hradby hned za branskou věží byl ve čtrnáctém století obestavěn celý obvod hradu. Část zdiva na jižní straně nádvoří je renesanční.

Ochoz zaklenutý křížovou klenbou okolo prvního patra nádvoří byl postaven okolo roku 1670. Ze stejné doby pochází malované stropy v prvním patře severního křídla. Při romantizující přestavě v devatenáctém století byla zvýšena vstupní věž do předhradí a po pravé straně za ní vznikla budova pivovaru. Vlevo od věže byla zřízena nová novogotická brána

Novodobé dějiny

Roku 1948 se hrad stal státním majetkem a od roku 1951 jej využívala Československá obec sokolská. O dva roky později byl dán k dispozici místní osvětové besedě a od roku 1964 patřil pelhřimovskému okresnímu národnímu výboru, který nechal hrad opravit. Od roku 1974 v něm sídlilo muzeum jednostopých vozidel.

V roce 2020 byl hrad pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov, jehož zřizovatelem je Kraj Vysočina. Na hradě stále zůstává muzeum motocyklů a od devadesátých let dvacátého století je budována expozice života na zámku od druhé poloviny devatenáctého do počátku dvacátého století.

Mapa