• rodiny
  • páry
  • senioři
  • cyklisté
  • kočárek

Muzeum lidových staveb v Kouřimi Skanzen

Ruská ulice, 281 61 Kouřim

Představujeme vám, malebné a kouzelné místo ve středních Čechách – Muzeum lidových staveb v Kouřimi. V areálu jedinečného skanzenu se nachází čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů z období od 17. do 19. století, které doplňuje několik drobnějších památek. Například Mariánský sloup z druhé poloviny 19. století, boží muka sv. Prokopa z Kostelce nad Černými lesy nebo roubená rumpálová studna z počátku 19. století z Kozojed u Ratají nad Sázavou. Mimo jiné, jako zajímavost, zde můžete nalézt stroj na balení sazenic ovocných stromků z Molitorova u Kouřimi a další.

V roce 2012 byla zahájena postupná realizace rozsáhlého projektu dostavby muzea a jeho koncepční proměna na „Muzeum české vesnice“, které bude kromě architektonických památek přibližovat běžný život na českém venkově od raného novověku až do počátku 20. století spolu s jeho sociálními a regionálními specifiky. Dle koncepce dostavby bude areál postupně doplněn o přibližně dvacet pět dalších objektů. Z toho je více jak polovina připravena k rekonstrukci a opětovnému sestavení z různých regionů středních, východních a severních Čech.

Areál Muzea lidových staveb v Kouřimi několikrát propůjčil své prostory filmařům. Zahlédnout jste jej mohli v historickém dramatu Komediant, v pohádce Nesmrtelná teta nebo Tajemství staré bambitky.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje. Je členem Českého svazu muzeí v přírodě, o. s. Při muzeu také působí Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu.

Video

Mapa

Restaurace v okolí