• rodiny
  • páry
  • senioři
  • cyklisté
  • kočárek
  • handicap

Zámek Frýdlant Nejstarší expozice ve střední Evropě

Frýdlant

Frýdlant patří mezi nejmohutnější české hrady. Jeho vznik klademe před polovinu 13. století. Nejstarší částí je mohutná kulatá věž, která sloužila jako ukazatel na obchodní stezce z Čech do Lužice. Kolem věže byl vybudován hradní palác. Na přelomu 16. a 17.století byl pod hradem vystavěn renesanční zámek a celý komplex obehnán hradbami. Hradní vrch byl ještě na začátku 18. století holý a spásaly jej ovce. Teprve na konci 18. století a v první polovině 19. století, za Kristiana Kryštofa a Eduarda Clam-Gallase, byl postupné kultivován v přírodní park. Byly v něm vybudovány pohodlné pěšiny umožňující promenádu kolem hradu a vysázeny stromy. Parkem vedl v olověných trubkách vodovod. Vodu pohánělo vodní kolo, umístěné pod hradem na řece Smědé. Zámecký vrch obtéká z jižní a západní strany řeka Smědá, která napájí zámecký rybník. Dendrologicky nejbohatší je okolí hlavního vchodu do areálu. Mezi nejstarší dřeviny patří javor stříbrný, jírovec červený, buk červenolistý a buk převislý a statné douglasky. Dalšími významnými dřevinami jsou jedle obrovská nebo jedlovec kanadský, bohatě jsou zastoupeny cypřišky.

Ocenění


 

Mapa