• rodiny
  • páry
  • senioři
  • cyklisté
  • kočárek
  • pes

Zaniklá obec Horní Pelhřimov Po stopách zaniklé obcí

Cheb 4km

Obec Horní Pelhřimov, německy Oberpilmersreuth, má zajímavou historii. Leží jen 4km vzdáleně od města Cheb. První zmínka existuje již z roku 1125. Ve středověku (14. století) vznikla současná ves společně s tvrzí, která byla v 18. století přestavěna na barokní zámek. Tento měl valbovou střechu a do r. 1945 byl znám jako výletní restaurace u Železného rytíře. Právě do roku 1945 byl i obýván, následně se nevyhl společně s celou vesnicí opuštění a vylidnění. Před válkou zde žili Němci – asi 130 rodin, kteří byli po roce 45 odsunuti. Obec se v 50. letech nevyhla následné demolici. Dle dostupných údajů měl zámek stále stát ještě v 70. letech. Z celé obce se zachoval jeden jediný dům, který stojí na jejím východním okraji a nachází se zde odbočka na vrchol Zelené Hory. V r. 90 byl pak dům upravován. Po ostatních domech byste zde nalezli pouze jejich základy, avšak ty jsou již zarostlé vegetací.

Severně od vsi se pak rozléhájí pozůstatky poutního areálu s kostelem sv. Anny. Nacházela se zde v 16. století kapele, která byla přestavěna a rozšířena na barokní kostelík. Tento byl významným poutním místem do r. 45. Stála zde i fara, škola a hřbitov. Armáda se právě v r. 45 na těchto stavbách “podepsala” spolu s vandaly, v 60. letech byly stavby rovněž zbořeny. Dnes zde naleznete pomník obětem 1. světové války, připomíná rovněž zánik kostela. Na místě, kde dříve stála škola, se nalézá pietně upravené místo – je zde dřevěný kříž spolu s náhrobky nalezenými na zničené hřbitově. Na samém návrší se nabízí výhled na celou Chebsko pánev.

Mapa