• rodiny
  • páry
  • senioři
  • cyklisté
  • kočárek
  • pes
  • handicap

Zřícenina hradu Zvířetice Místo, které miloval Karel Hynek Mácha

Bakov nad Jizerou

Historie zříceniny hradu Zvířetice

Na vrcholu kopce se vypínají mohutné zbytky takzvaného starého paláce – nejstarší obytné kamenné budovy původního hradu, sídla hradního a později zámeckého pána.
V době svého vzniku byl mnohem menší a obsahoval pravděpodobně především obytné místnosti majitele hradu.
V průběhu staletí se postupně rozšiřoval podél hradeb směrem k oběma přilehlým nárožím a byl několikrát přestavován. Ve zvětšeném paláci 14. století se mohl nacházet velký rytířský sál i původní hradní kaple.
Zřejmě na počátku 16. století došlo k přepatrování budovy a v jejích útrobách vznikly mohutné klenuté stropy viditelné dodnes. Poslední rekonstrukcí pak prošel palác v rámci zámecké proměny. Množství oken v několika úrovních a rozestupech je pamětníkem změn a přestaveb různých období.
Z historických pramenů víme, že z našeho pohledu v levé části předposledního patra se v 17. století nacházela jídelna, vpravo od ní pokoj mladé komtesy a dále vpravo – v místnosti s dochovaným oknem – byla studovna šlechticů.
Ke starému paláci přiléhal od západu pozdně gotický palác. Vznikl zřejmě na počátku 16. století za Sezimů z Ústí, do nádvoří se v přízemí otvíral pozdně gotickou arkádou a kryt byl patrně napříč položenými střechami. Jeho pozůstatkem je dnes drobný gotický portálek v nádvoří ústící do prostory sloužící v 17. století jako zámecká lázeň. Nad ním v prvním patře se ve stejné době nacházely komnaty fraucimoru.

Barokní jízdárna

V prostoru před dnešním parkovištěm stávala mohutná budova jízdárny („rajtšuly“) z roku 1683, která byla posledním článkem stavebního vývoje zámeckého komplexu. Zde probíhala drezura koní, v chladných měsících uvnitř budovy (zvané proto jízdárna zimní), v letních na urovnané ploše vedle ní (jízdárna letní). Jízdárna podlehla demolici roku 1973.

Zámecký pivovar

V zámku Zvířetice fungoval od 16. století pivovar. Předpokládáme, že část provozu byla umístěna ve sklepích starého paláce. Výroba sladu pak probíhala v dodnes zachovalé sladovně na předhradí.

Kudy se sem dostat?

Autem pohodlně zaparkujete před hradem na parkovišti. Terén je zde nenáročný a zvládne jej opravdu každý. Okolí hradu je vhodné k pěším i cyklo výletům. V současné době zřícenina opět ožívá v rámci projektu Vision 21.

Video

Mapa