• rodiny
  • páry
  • senioři
  • cyklisté
  • kočárek
  • handicap

Hrad Buchlov Nejvýraznější dominanta moravského Slovácka

Buchlovice

Majestátní hrad uprostřed Chřibů nechal vystavět český král nejen k ochraně stezky, která vedla tímto územím až do Uher, ale také jako významné správní středisko. Z hradní věže se vám naskytne úchvatný pohled na chřibské lesy a malebnou krajinu v podhradí. Přírodovědná a egyptologická sbírka, pokoj s mumií, dětský prohlídkový okruh.

Historie hradu

Počátky hradu se datují do 1. poloviny 13. století. Byl založen českým králem jako strategicky obranná pevnost a jako středisko se soudní pravomocí a takzvaným loveckým právem.
Nikdy nebyl zcela dobyt.

Nejstarší část hradu tvořily obranné věže s obytným mázhausem, palácem a kaplí. Kaple byla vystavěna v 80. letech 13. století pražskou kamenickou hutí po vzoru St. Chapelle královského hradu v Paříži. I když byl hrad v trvalém majetku krále až do 16. století, byl často dáván do zástavy šlechtickým rodům.

Na konci 15. století jej vlastnili páni z Cimburka, za kterých byl v pozdně gotickém slohu vystavěn reprezentační rytířský sál. V roce 1520 přechází hrad do soukromého držení a od 16. do 18. století jej postupně vlastnily moravské rody pánů ze Žerotína, ze Zástřizl, Petřvaldských z Petřvaldu a Berchtoldů. Na Buchlově probíhaly stavební úpravy ještě v duchu renesance a baroka.

Hrad je prohlášen národní kulturní památkou, je ve správě NPÚ, ÚPS v Kroměříži

Umístění

Hrad Buchlov leží 12 km západně od Uherského Hradiště v jihovýchodní, centrální poloze pohoří Chřibů v nadmořské výšce 540 m nad mořem. Pohoří se zde vymezuje třemi výraznými vrcholy – Holý kopec, hrad Buchlov, vrch Modla s kaplí sv. Barbory. Území z hlediska geologického patří ke Karpatské geologické soustavě – račanské jednotky magurského flyše tvořené paleogenními jílovci, pískovci a slepenci. Geomorfologický povrch území je různorodý – převážně vrchovinný, úpatí přírodního parku Chřiby navazuje na Dolnomoravský úval.
Od obce Buchlovice je hrad vzdálen cca 6 km, kdy část obce již zasahuje do lesního celku Chřiby. Území Uherskohradišťska patří k nejteplejším oblastem České Republiky – průměrné roční teploty pro sídlo jsou kolem 8°- 9°C, průměrný srážkový úhrn 250 – 450 mm. Potoky spádují do povodí řeky Moravy (úmoří Černého moře). V nedalekém okolí hradu, část obce „Smraďavka“ (vodní nádrž), se nacházejí lázeňské sirovodíkové vody. Porosty lesa obklopující hrad tvoří převážně habřiny a bučiny.

Kudy se sem dostat?

Místní přístupová komunikace k hradu navazuje na silnici E50 spojující Slovensko – Uherské Hradiště – Brno (vzdálenost od komunikace E50 k parkovišti pod hradem 3 km).
Dostupnost autobusovou dopravou oběma směry (Brno – Uherské Hradiště – Zlín) – zastávka městys Buchlovice nebo Buchlov hrad. Nejbližší železniční uzel – Staré Město u Uherského Hradiště (autobusový spoj do Buchlovic), letiště – Brno a Kunovice.
Pěší trasa (cca 45 minut) z obce Buchlovice po žluté značce.

Mapa