Hrad Kokořín Nejmalebnější český hrad

Kokořín

Kokořín, jeden z nejmalebnějších českých hradů, je typickou ukázkou středověké architektury lucemburského období. Přesná doba jeho vzniku, stejně jako původ názvu, jsou ale dodnes opředeny tajemstvím. Mezi početné vlastníky patřilo v průběhu staletí několik významných osobností české historie, např. královský dvořan z okruhu nejmocnější šlechty Hynek Berka z Dubé (pravděpodobný zakladatel hradu po r. 1320), později císař Rudolf II. nebo vojevůdce Albrecht z Valdštejna.

V období romantismu byly pustnoucí zříceniny Kokořína inspirací pro mnoho umělců. Hrad, vsazený do dramatické ho rámce divoké přírody, ve svých dílech zachytili mj. malíři Josef Navrátil, Antonín a Josef Mánesovi nebo básníci Johann Wolfgang Goethe a Karel Hynek Mácha.

Od konce 19. století se Kokořín s okolní působivou krajinou hlubokých lesů a pískovcových roklí těší zájmu turistů. Hrad včetně rozsáhlého panství zakoupil v roce 1896 poštovní podnikatel Václav Bedřich Špaček šlechtic ze Starburgu. Spolu se svým synem Janem a architektem Eduardem Sochorem se postaral o jeho záchranu a rekonstrukci, realizovanou pod dohledem předních dobových historiků Augusta Sedláčka, Zikmunda Wintra a Čeňka Zíbrta. Kokořín se mezi lety 1911 a 1918 mění z bizarního torza v reprezantivní ukázku romantického vlastenectví a rodící se památkové péče.

Nákladně obnovený hrad dodnes právem patří mezi nej přitažlivější historické památky a výletní cíle Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj.

Mapa