• rodiny
  • páry
  • senioři
  • cyklisté
  • kočárek
  • pes
  • handicap

Hrad Zvíkov Po stopách Přemyslovců

Zvíkovské Podhradí 1

Hrad založený Přemyslovci v první polovině 13. století jako královský majetek, plnil především v dobách politické nestability roli vojenské pevnosti.

Hrad stojí na skalnaté ostrožně tvořené biotitickým granodioritem s téměř kolmými svahy na bočních stranách. Jeho předchůdcem bylo opevněné sídliště již z doby laténské. Val hradiště byl v místě úzké šíje na přístupové jižní straně využit v opevnění prvních fází středověkého hradu. Na severním konci ostrožny stávalo u řeky pod hradem podhradní městečko s gotickým kostelem svatého Mikuláše. Napuštění orlické přehrady však zvýšilo hladinu o 25 metrů a městečko bylo zaplaveno.

Nejstarší stavbou na hradě je 20 metrů vysoká hranolová věž zvaná Markomanka (též Hlízová věž) postavená z bosovaných kvádrů. Jméno Markomanka vychází ze znaků, které jsou vyryty do některých kamenů ve vnějším plášti věže a které někteří badatelé považovali za markomanské runy. Věž tedy podle nich byla mnohem starší. Ve skutečnosti se jedná o kamenické značky, které středověcí dělníci vyrývali do kamenů jako svůj podpis a způsob evidence odvedené práce již při opracování kamene v lomu. Komnata v prvním patře se nazývá Korunní síň a je možné, že v ní byly po jistou dobu uloženy korunovační klenoty.

K hradu vede silnice II/135 ze Zvíkovského Podhradí, která končí na parkovišti asi 500 m před hradem. Podél silnice k hradu vede také zeleně značená turistická trasa a modře značená trasa z Oslova kolem Zvíkovského mostu. Pěší návštěvníci mohou také využít sezónní lodní dopravu od zámku Orlík k přístavišti pod severní částí ostrohu s hradem.

Mapa