• rodiny
  • páry
  • senioři
  • cyklisté
  • kočárek
  • pes
  • handicap
  • e-auto

Kamenný most v Písku Nejstarší most v Čechách

Písek

Gotický Kamenný most v Písku, nebo také Jelení most, představuje nejstarší dochovaný most v ČR (13. stol.) a podle některých názorů dokonce nejstarší most střední Evropy. Vědecko-technický časopis 21. století vyhodnotil písecký most jako 8. nejstarší funkční most světa.

Most byl pravděpodobně vybudován již ve třetí čtvrtině 13. stol. za vlády Přemysla Otakara II., první písemný záznam však pochází až z r. 1348, kdy se o něm zmínil Karel IV. (výnosem nařídil financování údržby mostu z peněz vybraných městem za pokuty)

Názvy mostu

Mostu se neoficiálně říká Jelení – podle pověsti měl být most pojmenován podle toho, kdo přes něj přejde jako první; nečekaně ale přes most jako první přešel jelen z blízkých lesů… V roce 2007 bylo rozhodnuto, že se most bude oficiálně jmenovat Kamenný most v Písku.

Vznik mostu

Písecký kamenný most představuje nejvzácnější památku souboru raně gotických staveb města. K těm dále patří torzo paláce někdejšího královského hradu, děkanský kostel Narození Panny Marie s pozdně románskými freskami a fragmenty přemyslovského opevnění města.

Most je nejstarším zachovalým raně gotickým mostem v našem státě a svou původností, i když ochuzen o své dominanty, které tvořily jeho věže s branami, patří k nejvzácnějším středověkým mostům ve střední Evropě.

Přesná léta vybudování píseckého mostu ale neznáme. Nejstarší písemné zprávy o jeho existenci pocházejí až z let vlády Karla IV. První je z roku 1348, v níž panovník přikazuje, aby pokuty vybrané ve městě sloužily udržování mostu, a druhá z roku 1351, v níž vydává povolení k založení špitálu řádu křižovníků s červenou hvězdou u paty mostu „unum hospitale in pede pontis civitatis nostrae Pyscensis“. To dosvědčuje, že v té době již most stál. Ostatní zprávy jsou vesměs novější a zaznamenávají zejména povodně, poškození mostu a jeho opravy.

Mapa