Vestecký rybník Rekreační oblast pro celou rodinu

Vestec

Sportovní a rekreační areál Vestec nabízí všem generacím širokou nabídku možnosti k vyžití triangl cyklostezek, naučnou planetární stezku.

Rekreačně-přírodní park u Vesteckého rybníka s kulturním centrem pro open air akce, s dubovými moly a chodníkem, přírodními herními prvky. Dále sportovní areál s fotbalovým a multifunkčním hřištěm, venkovní posilovnou, cvičebním sálem, hospůdkou s venkovní terasou a dětským hřištěm. Vše bylo postupně budováno od roku 2010 z rozpočtu obce Vestec a dotací poskytnutých Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) a Státním fondem životního prostředí (SFŽP).

Cyklostezky vás bezpečně provedou nezastavěnou krajinou mezi Vestcem a Prahou. Na cyklostezkách jsou vyznačeny tři barevné trasy. Žlutá trasa (triangl) dlouhá 2.501 m, červená trasa (Vestec Kunratice) dlouhá 1.437 m (na území obce Vestec a modrá trasa (Vestec – Hrnčíře) dlouhá 855 m.

Naučná planetární stezka je zajímavostí našeho Sportovního a rekreačního areálu Vestec. Je umístěna na cyklostezce Vestec – Kunratice. Tato naučná stezka přibližuje naší sluneční soustavu, seznamuje s jejími tělesy a názorně ukazuje poměry velikostí a vzdáleností ve vesmíru. Naše „Vestecká sluneční soustava“ má poloměr 1,435 km což odpovídá skutečným 4,517 miliard kilometrů ve vesmíru. Velikosti všech těles jsou rovněž upraveny v tomto měřítku. Slunce, které máte možnost vidět jako model o průměru 44 cm, má ve skutečnosti průměr 1,392 miliónu kilometrů. U každého vesmírného tělesa najdete informační panel se základními informacemi a zobrazením tělesa v našem měřítku. Přejeme vám příjemnou procházku po sluneční soustavě.

Hrnčíře

Rekreačně-přírodní park u Vesteckého rybníka v sobě spojuje přírodní hodnoty s možností rekreace. Při jeho realizaci bylo pamatováno na zachování důležitých přírodních hodnot, proto jsou některé části okolí rybníka nepřístupné a ponechány pouze přírodě. Rekreačně-přírodní park se rozprostírá na ploše 8 hektarů, z čehož vodní plocha tvoří 3,2 hektaru. Pro rekreaci vám park nabízí pěší stezky pro příjemnou procházku, z části i po vodní hladině. Dubová mola přímo vybízí k odpočinku.

V severní části parku se nachází pobytová louka uzavřená do polí nově vysázeným ovocným sadem, která slouží široké veřejnosti a jsou zde pořádány kulturní akce obce ve stylu „open air“. I děti zde naleznou zábavu v přírodním prostředí ve stínu pod jasany a olšemi.

Mapa