• rodiny
  • páry
  • senioři
  • cyklisté
  • kočárek
  • pes
  • handicap

Dalešická přehrada Za koupáním na Vysočinu

Řeka Jihlava

Nádrž Dalešice je hojně využívána rekreačním účelům. Především ale zajišťuje technologickou vodu pro Jadernou elektrárnu Dukovany, vytváří spád a užitečný obsah pro práci Přečerpávati vodní elektrárny Dalešice a dlouhodobě vyrovnává průtok řeky Jihlavy pod vodním dílem. Snižuje povodňové špičky pod vodním dílem, zajišťuje sedimentaci nečistot z horního toku a naředění odpadních vod z jaderné elektrárny. Kladný vliv na kvalitu vody se projevuje přítomností raků a pstruhů pod vyrovnávací nádrži Mohelno.
Na březích přehrady a v jejím okolí se nachází několik kempů a dalších ubytovacích zařízení, díky čemuž lze na přehradě strávit příjemnou dovolenou.

VODNÍ ELEKTRÁRNA DALEŠICE

Vodní elektrárna Dalešice má svým výkonem 480 MW a rychlostí najetí na plný výkon, která je 60 sekund, nezastupitelnou úlohu jak při regulaci výkonu celostátního energetického systému, tak i jako okamžitá poruchová rezerva. Pro tento účel je elektrárna plně automatizována a dálkově ovládána.

Vodní dílo Dalešice bylo vybudováno v souvislosti s výstavbou blízké Jaderné elektrárny Dukovany. Součástí vodního díla jsou nádrž Dalešice s objemem 127 mil. m3 vody, vyrovnávací nádrž Mohelno, Přečerpávací elektrárna Dalešice a průtočná Vodní elektrárna Mohelno. Dalešická elektrárna byla postavena v letech 1970 — 1978. Nádrž je vytvořena sypanou rokfilovou hrází s jílovým těsněním o výšce 100 metrů. Hráz je vybavena hydrotechnickými zařízeními pro převádění velkých vod a vypouštění nádrže. Elektrárna je umístěna u paty hráze. Vtoky a výtoky jsou vybaveny česlemi, hradidly a potřebnými zvedacími mechanismy. V přečerpávací vodní elektrárně jsou instalována čtyři soustrojí s reverzními Francisovými turbínami pro maximální spád 90 m. Pro výrobu energie, i jako pohon turbín v čerpadlovém provozu, jsou použity synchronní generátory s napětím 13,8 kV. Pro transformaci napětí generátorů na napětí vývodů 420 kV slouží blokové transformátory.

Mapa