• rodiny
  • páry
  • senioři
  • cyklisté
  • kočárek
  • pes
  • handicap

Třebíč Za krásami Třebíče

Třebíč

TŘEBÍČSKÉE HISTORICKÉ PAMÁTKY

Křesťanská bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť a židovský hřbitov jsou zapsány do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Vydejte se po stezce, která propojuje všechny tři tyto unikátní lokality a připomíná po staletí trvající soužití
křesťanské a židovské komunity. To se stalo nejen ústředním motivem zápisu Třebíče do prestižního
seznamu, ale zároveň i duchovním poselstvím pro současný svět.

TŘEBÍČ

Třebíč, město památek UNESCO, se nachází na západě Moravy, v jihovýchodním cípu kraje Vysočina. Třebíč se rozkládá na obou březích řeky Jihlavy a počátky města jsou spjaty s významným benediktinským klášterem, který byl založen moravskými knížaty již roku 1101. Díky bohaté historii města mohou návštěvníci obdivovat mnoho cenných památek, z nichž ty nejvýznamnější jsou zapsány na prestižním seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť a židovský hřbitov.

Město a jeho okolí však uspokojí nejen milovníky historie a kultury ale také milovníky přírody – Třebíč se nachází v jedné z ekologicky nejčistších oblastí České republiky. Malebný ráz zdejší krajiny a čistá příroda vytvářejí vhodné podmínky pro relaxaci i aktivní odpočinek v podobě turistiky či cykloturistiky.

BAZILIKA SV. PROKOPA

Bazilika sv. Prokopa, původně zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie, byla budována od 30. let 13. století jako součást benediktinského kláštera. Bazilika je postavena v románském slohu a patří ke skvostům středověkého stavitelství evropského významu. Nástěnné malby v opatské kapli patří k nejstarším dochovaným na našem území. Stavba, jeden čas sloužila také jako skladiště, sýpky, konírny nebo pivovar. Po obnově provedené stavitelem Františkem Maxmiliánem Kaňkou v 1. pol. 18. století postupně sloužila opět k sakrálním účelům a byla zasvěcena sv. Prokopovi.

Pod východní částí baziliky se nachází krypta, která patří k nejcennějším částem baziliky. Její strop podpírá 50 sloupů, z nichž každý má originálně zdobenou hlavici. Propojení hlavní lodi s kryptou v roce 1998 dodaly unikátní památce dnešní tvář.

ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ

Území, které ještě v polovině 80. let 20. století bylo určené k plošné asanaci, se stalo nejvýznamnější světovou památkou. Jedná se o jediný doklad židovské kultury mimo území Izraele zapsaný na prestižní seznam UNESCO. Pro čtvrť jsou typické úzké uličky mezi domy, veřejné průchody, rozpěrné oblouky, romantická náměstíčka, verandy a balkony. Čtvrť zahrnuje 123 dochovaných staveb, mezi které patří například Přední a Zadní synagoga, židovská radnice, rabinát, chudobinec, nemocnice a škola.
Zadní synagoga byla dostavěna v roce 1669. V průběhu let byla využívána i jako sklad kůží a později ovoce a zeleniny. Teprve v letech 1989-1997 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a byla zpřístupněna veřejnosti. V současné době slouží Zadní synagoga jako výstavní a koncertní síň. V budově Zadní synagogy na ženské galerii je umístěn model židovské čtvrti k roku 1850. Na ženské galerii v synagoze se také nachází expozice židovské kultury s názvem Makom-chajim v překladu místo života.
Dalším významným domem je dům Seligmanna Bauera. Dům byl postaven před rokem 1798. V roce 2011 prošel rozsáhlou rekonstrukcí a byl upraven na židovské muzeum. Expozice představuje bydlení židovské rodiny v meziválečném období. V přízemí domu se nachází hokynářství a v prvním patře domu nalezneme kuchyň a ložnici. Podkroví objektu je upraveno na přednáškový sál.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Židovský hřbitov v Třebíči je jedním z největších a nejlépe zachovaných židovských hřbitovů v České republice. Na rozloze 11 722 m2 je pohřbeno přibližně 11.000 lidí a stojí zde 3.000 náhrobků. Nejstarší židovský náhrobek je datován k roku 1625, hřbitov tedy vznikl nedlouhou předtím. V roce 1903 vyrostla v blízkosti vchodu na hřbitov nová obřadní síň, jejíž nejcennější součástí je barevné, krásně zdobené rituální umyvadlo – kijor. V areálu hřbitova se také nachází památník padlých židovských vojáků z 1. světové války a památník obětí holocaustu.

Mapa