• rodiny
  • páry
  • senioři
  • cyklisté
  • kočárek
  • pes

Klášter Kuklov Poznej gotiku zblízka

Blanský les Kuklov

Původně zde byl královský hrad ze 14. století, který pobořil roku 1395 Jindřich z Rožmberka. Roku 1495 sem Petr IV. z Rožmberka povolal mnichy řádu sv. Františka z Pauly, aby zde založili paulánský klášter. Klášter s jednolodním kostelem sv. Ondřeje nebyl nikdy dokončen a kolem roku 1530 zcela opuštěn.
V unikátním prostoru bývalého kostela pořádá obec Brloh občasná divadelní vystoupení a koncerty. V okolí se natáčel historický film Františka Vláčila Údolí včel (1967).

Legendy a vyprávění:

Při vpádu švédského vojska do kuklovského kláštera bylo pobito několik mnichů a zbytek řeholníků, kteří nestačili uprchnout tajnou podzemní chodbou, byl pochytán a pověšen na velké lípě před klášterem. Jeden se zachráněných mnichů, zbožný bratr Erazim, se po této události usadil v hlubokém hvozdu Blanského lesa, kde si na mýtině u skalního převisu zřídil poustevnu. Poustevník, dlící neustále na modlitbách a žijící pouze ve společnosti ochočené laně, se stal brzy vyhledávaným duchovním rádcem venkovanů z okolních vesnic. Jedné tuhé zimy však roztrhala poustevníka divá zvěř. Zbytky jeho těla pochovali vedle poustevny. Od té doby se toto místo nazývá U černého muže na památku zbožného poustevníka, který označení černý muž získal díky barvě svého řeholního hábitu.

Vypráví se, že zdejší komplex pobořilo vojsko Jana Žižky z Trocnova. Mnoho mnichů se prý zachránilo v podzemním labyrintu, jehož část se táhne pod celou Šumavou až do Bavor. Někteří lidé tvrdili, že se ve zřícenině kláštera setkali s duchy mnichů, kteří ozbrojencům neunikli.

Dopravní dostupnost:

Ves Kuklov leží na silnici ze Smědče do Brloha. Torzo kostela je dobře viditelné ze silnice, ke zbytkům hradu je možné dojít podle ukazatele u silnice u kostela (asi 500m). Přímo u kláštera se nachází plocha pro parkování cca 2-4 aut.

Mapa