• rodiny
 • páry
 • senioři
 • cyklisté
 • kočárek
 • pes
 • handicap

Povydří Divoké koryto horské řeky Vydry

Modrava

Naučná stezka

Vítejte v Povydří 7 km dlouhé putování podél řeky Vydry Vás zavede do jedné z nejatraktivnějších partii Národního parku Šumava. Povydří je unikátní ukázkou působení přírodních sil, které po miliony let tvaruji kaňon řeky.
Patři proto mezi přísně chráněná území. Předmětem ochrany v Povydří jsou mimo jiné přirozené geologické a erozní procesy, včetně činnosti vody

Můžete obdivovat divokou krásu řeky, ale ponechte ji její divokost, nevstupujte do řečiště 🙂
Stezka Povydřím je určena pouze pro pěší návštěvníky.
Cestu je možné absolvovat také s dětským kočárkem, malé převýšeni i povrch jsou zvládnutelné
i pro vozíčkáře doprovodem.
Cyklistům není povolen vjezd ani vstup s kolem! Totéž platí i pro koloběžkáře.

Co můžete vidět?

 • Hluboký kaňon řeky Vydry vyhloubený v okolních svazích hlavně činností vody
 • Divoké, balvanité koryto Vydry
 • Obří hrnce – vymílané po tisíciletí v říčních balvanech
 • Kamenná moře – mrazem rozlámané balvany na svazích
 • Žulové skalní útvary – mrazové sruby vysoko nad řekou
 • Smíšené lesy na kamenitých suťových svazích
 • Reliktní bory na skalách – rostou zde od skončeni doby ledové

Život v řece

Do Otavy, Křemelné i Vydry připlouvali kdysi ze Severního moře lososi, aby zde nakladli jikry. Ničilo je však nejprve plavení dřeva, později výstavba jezů, přehrad a dalších vodních děl, která postupně znemožnila rybám dostat se do prastarých trdlišť.
Dnes ve vodách Vydry žije hlavně pstruh obecný, nebo drobná rybka vranka obecná

Antýgl

bývalý královský dvorec Stodůlecké rychty, zmiňovaný již kolem roku 1500.

Do roku 1818 zde fungovala sklárna. Vyráběla převážně skleněné korálky (páteříky) a duté sklo (foukané číše, poháry, misky apod.). pateliky Dvorec Antýgl je od roku 1958 chráněn jako kulturní památka.
Cenné jsou dva dochované zděné a roubené domy se šindelovou střechou a prkenným pobitím stěn,
stodola, kaple a kříž. Živá i neživá příroda Povydří Odedávna patřila Povydří (Schachtelei) k nejkrásnějším, nejdivočejším, ale i nejnebezpečnějším mistrům Šumavy. Dobře se dívejte, vnímejte silu přírody, budete ale opatrní a ohleduplní.

 

Mapa