• rodiny
  • páry
  • senioři
  • cyklisté
  • kočárek
  • pes
  • handicap

Krásná Hora – Schönberg Zapomenutá Šumava

Stožec

Osada, založená roku 1710 na svazích směrem k Bavorsku, se dělila na tři části Horní a Dolní Krásnou Horu a Spálenec. Usedlosti byly roztroušeny po stráních a osadou procházela jedna hlavní cesta s odbočkami ke stavením. Nad první chalupou Horní Krásné Hory stojí doposud tajemné skalní návrší Kamenná hlava.

Děti měly v Krásné Hoře od roku 1823 putovní, od roku 1874 stálou dřevěnou a od roku 1891 kamennou školu. školní docházka ale vázla v období zemědělských prací kvůli pomoci dětí v hospodářství a v zimě byla cesta do školy zas nemožná pro sníh Obyvatelé se kromě lesnictví zabývali pěstováním zpracováním lnu.

V roce 1921 zde žilo 338 obyvatel v 47 domech. Koncem září 1928 byl odhalen u cesty pomník s pamětní deskou jednatřicetiletému strážmistrovi finanční stráže Jindřichu Vrabcovi. Při noční službě byl zasažen bleskem. Dva domy, ze kterých jsou dnes torza, využívala Pohraniční stráž.

Mapa