Historické centrum Prachatic Město na zlaté solné stezce

Prachatice

Město Prachatice patří k nejlépe zachovalým městským komplexům v České republice-historické jádro si zachovalo svoji renesanční podobu uvnitř prstence obehnaného doposud zachovanými městskými hradbami. Z těchto důvodů bylo historické jádro v roce 1981 vyhlášeno Městskou památkovou rezervací – tento stupeň památkové ochrany má v České Republice pouze 40 nejzachovalejších měst.

Prohlídku historického jádra začneme na Malém náměstí nacházejícím se před Dolní bránou, kterou se vstupovalo do opevněného města od severovýchodu. Původní zástavba předpolí Dolní brány byla v 60-70 letech nahrazena současnou panelovou zástavbou a obchodním domem Libín. Ještě než se vydáme do historického jádra stojí za zhlédnutí největší sluneční hodiny ve střední Evropě vzniklé v souvislosti s touto moderní výstavbou.
Dolní brána je součástí renesančního městského opevnění. U fontánky na Malém náměstí začíná naučná stezka vedoucí kolem hradeb na pěti tabulích Vás seznámí se současným stavem hradebního systému i jeho vývojem. Po absolvování procházky po obvodu historického jádra můžeme vstoupit dolní branou dovnitř renesančního města.
Při průchodu Dolní branou nezapomeňte navštívit městský park Parkán – prostor za obvodovou hradební zdí, odkud jsou pěkné pohledy na kostel sv. Jakuba a bývalou městskou školu – čp. 30.
Dolní branou se dostaneme na malé Kostelní náměstí, kde vás po levé straně zaujmou svojí sgrafitovou výzdobou a štíty s cimbuřím domy čp. 28 a čp. 29. Největší stavbou na náměstí je kostel sv. Jakuba – zástupce gotického slohu a význačná dominanta historického jádra. Po prohlídce kostela se vydáme uličkou kolem kostela (mezi čp. 29 a kostelem). Za čp. 29 nejprve nalezneme budovu bývalé městské školy – čp. 30. Proti této budově je okénko staré sakristie s prohnutou mříží, kde podle staré pověsti dal Jan Žižka upálit 85 neposlušných prachatických měšťanů.
Ze zadní strany kostela nalezneme vzácný obraz ukřižování Krista. Potom pokračujeme podél fary a po levé straně nalezneme sgrafitový obraz Večeře Páně z roku 1563 – prý nejvzácnější sgrafito ve městě.
Po návratu na Kostelní náměstí pokračujeme nahoru na Velké náměstí. Cestou po pravé straně uvidíme tzv. Sitrův dům čp. 13 – dnes sídlo Prachatického muzea.
Potom se již před námi objeví v celé své kráse Velké náměstí, jež spolu s Kostelním náměstím prošlo v roce 2000 celkovou rekonstrukcí. Přestože bylo nutné vyměnit prakticky všechny inženýrské sítě, byl velký důraz kladen na zachování staré historické dlažby.
Uprostřed náměstí se nachází kašna s renesanční sochou a lavičkami, kde je možné nabrat další sílu k prohlídce města a přitom vnímat renesanční architekturu domů na náměstí.
Prohlídku začneme v nejvýznamnější budově na náměstí ve Staré radnici – čp. 1 s krásnou fasádou zdobenou obrazy provedené technikou chioroscuro. Uvnitř budovy se nachází Informační centrum a nezapomeňte projít též do dvorku staré radnice „na arkády“.
Mezi další pozoruhodné budovy na náměstí patří především
Nová radnice – čp. 2 – 3
Knížecí dům – čp. 9
U sv. Krištofa – čp. 36
Rumpálův dům – čp. 41
Dům čp. 44 s krásně rekonstruovanými sklepy v nichž se nalézá čajovna.
Prohlídku náměstí zakončíme u domu čp. 184 – Bozkovského dům s rožmberským jezdcem na fasádě. Uvnitř se nachází Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka s výstavou pozoruhodného moderního umění.
Poté se kolem domu čp. 44 dáme Poštovní ulicí kde nalezneme v domě čp. 178 – Muzeum krajky s ojedinělou expozicí i velice zajímavě rekonstruovaným historickým objektem.
Po prohlídce pokračujeme dále nejprve Poštovní a poté Husovou ulicí k domu čp. 71 se sgrafitovou výzdobou – tzv. Husovu domu, kde se nachází knihovna.
Tímto jsme absolvovali nejvýznamnější objekty historického jádra, ale pokud nám zbývají síly stojí za to se ještě chvíli toulat křivolakými uličkami a nasávat atmosféru. Je možno se vydat méně frekventovanou Dlouhou ulicí a poté kolem domu čp. 130 Horní ulicí s radou krásných renesančních štítů (například čp. 134) dokud nenarazíme na klášter – dům, který původně vlastnili rodiče sv. Jana Neumanna. Dál pokračuje Neumannova ulice až na Kostelní náměstí.
Zajímavé domy jsou též na Křišťanově ulici či Věžní ulici.

Zdroj: www.prachatice.eu

Mapa