Hrad Pořešín Hrady na Malši

Pořešín u Kaplice

Hrad Pořešín byl založen Bavorem II. ze Strakonic okolo roku 1270. V roce 1317 byl vyměněn Bavorem III. ze Strakonic za hrad Vítějovice u Pracha tic s bratry Přibíkem, Vernerem a Rackem, kteří se dále zvali po nově nabytém hradě. Jako nejvýznamnější člen rodu se v letech 1358-1406 připomíná Markvart I. z Pořešína, hofmistr císařovny Alžběty Pomořanské. Jeho syn Jaroslav byl rektorem práv na Univer sitě Karlově. Po smrti posledního pána z Pořešína hrad přechází do rukou Jana a Hroš ka z Maršovic. V neklidných dobách husitských bouří hrad drželi neznámí majitelé, než spadl jako odúmrť na císaře Zikmunda Lucemburského, který ho daroval Oldřichovi II. z Rožmberka. Ten jej nechal okolo roku 1433 v obavách z husitského nebezpečí vypálit a pobořit. Hrad byl založen na skalnatém ostrohu nad řekou Malší. Během své existence byl mnohokrát přestavován. V čele jádra hradu se vypínala vysoká útočištná věž, za ní byly rozmístěny palácové budovy, ohrazené vysokou obvodovou hradbou. Původně obsa hoval pouze jedno předhradí. Na konci 14. století byl rozsáhle přebudován a bylo přista věno druhé předhradí. Po jeho vypálení a poboření již nebyl znovu osídlen.

Parkoviště se nachází v obci Pořešín v krátké docházkové vzdálenosti od hradu a je zdarma. Přímo u hradu se nachází stylové muzeum, kde můžete posedět, třeba jako my na terase s výhledem na hrad a dát si něco dobrého k jídlu, či pití.

Mapa