• rodiny
  • páry
  • senioři
  • cyklisté

Svéraz Svérázná Svéraz

Bohdalovice

Svéraz, nebo též Tweraz se nachází 10 km jižně od Českého Krumlova, v nadm. výšce 660 m
Roku 1273 potvrdil papež Řehoř X. Osadu klášteru Strahov a farní kostel sv. Petra a Pavla se v ní uvádí od poloviny 14.století ( je však jistě starší ). Za husitských válek byl kostel spálen i s farářem a během téhož neklidu přešla Svéraz z rukou panovníka Zikmunda na vladyky z Drahova a poté ještě na Maternu z Ronova. Od jeho dědiců koupil ves Jan z Rožmberka ( 1460 ) a nadlouho ji připojil ke krumlovskému panství. Z gotické svatyně zbyla po ataku kališníků jen věž a k ní v roce 1661 přistavěl P.Spineta kostel nový. Do dnešní barokní podoby jej v letech 1774-75 změnil J.Jobs. Při kostele stojí kaple Navštívení Panny Marie, původem z konce 13. století. Kolem roku 1500 byla přebudována pozdně goticky a v letech 1687-88 ji barokizoval G. Canevalle. Místní název Svéraz dokládá český původ vsi a Tweraz je jeho německou zkomoleninou, užívanou právě od dob germanizace. V roce 1910 tady žilo v 18 číslech na 103 Němců. Škola se připomíná od roku 1707 a před odsunem fungovala jako obecná čtyřtřídka ( po odsunu a dosídlení vsi byla škola obnovena a vydržela do roku 1970). K hostincům patřily podniky Ploner a Kratschmayer. Svéraz přežila dodnes, i když je spíše rekreačním sídlem v rámci obce Bohdalovice.

Součástí existující Svéraze byly přeživší Suš, Zátoňské Dvory,
torzo Slubic, ale i zcela zaniklé osady Březí, Bučí, Dětošín,
Hajmín, Podolí, Skubice, Vadkov a Velislavice.

Mapa