Říčanský hrad Vrcholný typ šlechtické hradní architektury

Říčany

Stavebníkem hradu postaveného patrně v 70. letech 13. století byl šlechtic Ondřej ze Všechrom. Na dvoře krále Přemysla Otakara II. zastával významné postavení, byl nejvyšší komoří. Ondřejův rod, záhy zvaný z Říčan, zde sídlil od druhé poloviny 13. století až do roku 1420. Tehdy dobyli Říčany husité a zajali jeho pána, bojovného katolíka Diviše z Říčan. Hrad pak zřejmě zůstal v rukách pražských husitů. Jeho význam ale poklesl a hrad začal chátrat. Jako pustý se uvádí roku 1544. Zříceniny ale nadále zůstaly majetkem vrchnosti . Většinu zdí ovšem rozebrali měšťané na stavební materiál a hradní areál na jihozápadní straně poškodil lom.
K poznání hradu pak přispěl archeologický výzkum probíhající zde před několika lety. Říčanský hrad stojí na konci ploché ostrožny. Ve středověku výraznou měrou k obranyschopnosti hradu přispívaly dva velké rybníky, z nichž dnes existuje pouze Mlýnský.

Před hradem, odděleno příkopy, leželo městečko, z jehož náměstí se do hradního areálu vcházelo. Původní vstup se nacházel v místech školní budovy a vedl přímo k hradu. Hrad měl pětiboký půdorys. V severovýchodním nároží mu dominovala mohutná čtverhranná obytná věž (donjon), jejíž západní nároží stojí dodnes do výše třetího patra. Celý obvod nádvoří byl obestavěn palácovými či hospodářskými stavbami. Zachované je dnes pouze torzo jihozápadního paláce. Jeho přízemí i patro kryly ploché trámové stropy. Nad nimi se nacházel velký, sdruženými okny osvětlovaný sál, zaklenutý třemi poli křížových kleneb. Roku 1991 se část těchto kleneb zřítila. Nad sálem se nacházel již pouze obranný ochoz. Kromě donjonu a torza jihozápadního paláce Ize na hradě dodnes nalézt ještě třetí dochovaný objekt tím je původní hradní studna.
Říčanský hrad byl jedním z nejnáročnějších šlechtických hradů v Čechách doby posledních Přemyslovců. Vymykalsezkontextu běžné, podstatně skromnější šlechtické hradní architektury.

Zcela výjimečné postavení králova milce umožnilo Ondřejovi ze všechrom s využitím kvalitní stavební huti realizovat stavbu, která vysoce vyčnívala nad dobový průměr a přiblížila se tehdy pro šlechtu nedostupnému královskému standardu.

Z naznačených důvodů je postavení hradu V Říčanech v rámci českého národního kulturního dědictví nezastupitelné.

Mapa